Dataskyddspolicy

Uppdaterad februari 2024

Jacopac Industri AB behandlar personuppgifter med största omsorg. Genom att lämna information via vår webbplats godkänner du att Jacopac Industri AB behandlar personuppgifter såsom kontaktinformation och företagsuppgifter. Dessa uppgifter används för att administrera affärsrelationen samt i försäljning.

Cookies

Denna cookiepolicy gäller för användning av cookies på vår webbplats. Vissa cookies som vi använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen. 

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss. 

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi samlar in anonyma uppgifter om användningen av webbsidorna för att förbättra webbsidan och tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bland annat:

  • Antalet besök på webbplatsen och dess längd
  • Användarens geografiska position
  • Användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • Vilken teknik som används

Uppgifterna granskas inte på individnivå (Tex namn och adress). När vi. samlar in anonyma uppgifter har vi som mål att mäta antalet besökare på webbplatsen, hur långa besöken är, i vilken grad webbplatsens olika avsnitt används osv. Med hjälp av dessa uppgifter vill vi förbättra webbplatsens innehåll.

Vi sparar data så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka datan samlades in och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.